Kosova i do pleqtë e vetë, nuk ua ndalë pensionet as pas vdekjes

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka vazhduar që të kryejë pagesat e pensioneve për personat e vdekur edhe gjatë vitit të kaluar. Shuma e parave që janë shpenzuar për këto pagesa shkon në mbi 140 mijë euro, raporton Express.

Mbajtja e personave të vdekur në listat e përfituesve të pensioneve i ka kushtuar buxhetit të Ministrisë së Punës dhe Mireqenies Sociale me mijëra euro. Kjo ministri ka kryer pagesat e pensioneve për mbi 1 mijë të vdekur gjatë vitit të kaluar, duke shpenzuar kështu 142 mijë e 345 euro.

Kështu ka gjetur Zyra Kombëtare e Auditimit në raportin vjetor për MPMS’në.

“Pagesa e pensioneve pas vdekjes së përfituesve- Vlera e të cilave ishte 142,345€. Kjo kishte ndodhur për arsye se regjistrimi i vdekjeve në ARC ishte bërë me vonesë dhe për këto raste Ministria nuk ishte në dijeni”, thuhet në raportin e Auditorit.

Bazuar në këtë raport, më së shumti para janë shpenzuar për pensionet bazë, ato kontributdhënëse, kompensim për personat e verbër, si dhe pensionet për paraplegjikët dhe tetraplegjikët.

Sipas ZKA’së, mbajtja e personave të vdekur në listat e përfituesve të pensioneve si dhe përfitimi i pensioneve nga personat e punësuar e dëmtojnë buxhetin e ministrisë.

Ky institucion rekomandon Ministrin që të siguroj forcimin e kontrolleve të brendshme përmes komunikimit në kohë reale në mes të regjistrave me regjistrin civil, krahasime sistematike të listave të përfituesve me informatat e marra nga ATK si dhe të krijoj një komunikim më efektiv ndërmjet data bazave të skemave pensionale./mediafokus.info